Referenser

Här hittar ni några av våra samarbetspartners. Förutom TV-program producerar vi även innehåll för företag och organisationer. Samarbetet med Nefco har genererat ett tiotal filmer om deras projekt i bl.a. Balticum, Ukraina och Rysssland. De korta filmerna ger på kort tid en bra bild av vad de olika projekten handlar om och hur de bekostas och vilken impakt de har på miljön. Videofilmerna har nått sin målpublik mycket effektivt och marknadsfört Nefcos miljösatsningar effektivt.

Videofilmerna hittar du här: http://www.nefco.org/newsroom/video_clips

FDUV videofilmerna hittar du här: http://www.fduv.fi/sv/vadvigor/lager/

Vi gör även hemsidor i samarbete med Magnic. Ett exempel är Hangö stads historiska web-sida om Hangös krigshistoria. http://www.hangokrigshistoria.fi/

Vi producerade två filmer som berättar om förbundets sommarläger för utvecklingsstörda. Filmerna underlättar föräldrarnas val av lägerplats och ger en bild av varför dylika läger är viktiga. Videorna kan ni se på:  http://www.fduv.fi/sv/vadvigor/lager/
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
Vi producerade två filmer som berättar om förbundets sommarläger för utvecklingsstörda. Filmerna underlättar föräldrarnas val av lägerplats och ger en bild av varför dylika läger är viktiga. Videorna kan ni se på:
http://www.fduv.fi/sv/vadvigor/lager/
Recensionenen av Vrakfeber i
Hufvudstadsbladets var smickrande läsning:
"Egentligen
är det här en genial programidé, för tv i allmänhet och för FST i synnerhet"
"Det
står snart klart att den här åttadelade serien bemödar sig mer om det visuella
än vad man är van vid i inhemska produktioner."
Hufvudstadsbladet, Malin Slotte

Recensionenen av Vrakfeber i Hufvudstadsbladets var smickrande läsning:
"Egentligen är det här en genial programidé, för tv i allmänhet och för FST i synnerhet"
"Det står snart klart att den här åttadelade serien bemödar sig mer om det visuella än vad man är van vid i inhemska produktioner."

Jag har samarbetat med Jan-Ole Nordlin och Pätkä Productions sedan 2010. Nordlin har gjort en lång rad videor om olika NEFCO-finansierade miljöprojekt. Videoinslagen har hjälpt oss att stärka vår synlighet i sociala medier, vilket har förbättrat kännedomen om NEFCO:s mervärde och miljönytta. Nordlin arbetar proffsigt, målmedvetet och disciplinerat. Han har ett gott öga för bildspråk, ett förträffligt sinne för humor och håller vad han lovar.
Mikael Sjövall, Nefco, kommunikationschef
Jag har samarbetat med Jan-Ole Nordlin och Pätkä Productions sedan 2010. Nordlin har gjort en lång rad videor om olika NEFCO-finansierade miljöprojekt. Videoinslagen har hjälpt oss att stärka vår synlighet i sociala medier, vilket har förbättrat kännedomen om NEFCO:s mervärde och miljönytta. Nordlin arbetar proffsigt, målmedvetet och disciplinerat. Han har ett gott öga för bildspråk, ett förträffligt sinne för humor och håller vad han lovar.
Vi gjorde några avsnitt till  Pyöräilykunnat serien för YLE:s Aamu-TV tillsammans med Markus. Det var  inledningen till vår vänskap och samarbete som senare kom att innefatta bl.a Poro bokprojektet.
Markus Maulavirta

Vi gjorde några avsnitt till
Pyöräilykunnat serien för YLE:s Aamu-TV tillsammans med Markus. Det var
inledningen till vår vänskap och samarbete som senare kom att innefatta bl.a Poro bokprojektet.

Våra reklamfilmer om Stallhagen Historic Beer har synts runt hela världen.
Stallhagen Historic Beer reklamkampanj
Våra reklamfilmer om Stallhagen Historic Beer har synts runt hela världen.