Översättning

Vi utför översättningsarbeten, från finska till svenska. Vi har utfört översättningsarbeten för bl.a. Olycksutredningscentralen.