Videofilmning

Vi filmar även evenemang, möten och paneldiskussioner mm. Vi editerar materialet enligt önskemål till korta sammandrag eller till att omfatta hela evenemanget. Dessa videofilmer fungerar som en bra referens då man planerar följande liknande tillställning men kan också vara nyttiga för exempelvis sådana som inte kunnat närvara då evenemanget hölls.